แบ่งปัน

นายอำเภอบางละมุง มอบสิ่งของใส่ตู้ ปันรัก ปันน้ำใจ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมคณะได้เดินทางมาเปิดตู้ “ปันรัก ปันน้ำใจ” พร้อมนำอาหารสำเร็จรูปมาร่วมใส่ตู้ด้วย โดยมีนายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนนายกเทศมนตรี ตำบลบางละมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ

ตู้ ” ปันรัก ปันน้ำใจ ” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการแบ่งปัน สร้างสุข แสดงน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง  จุดแรก ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง จุดที่สอง ตั้งอยู่ด้านหน้าป้อมตำรวจตลาดโรงโป๊ะโดยสิ่งของในตู้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากบริษัทห้างร้านต่างๆร่วมสนับสนุน อาทิจากพระครูวิสุทธาจาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา เพื่อเป็นการแบ่งปัน ตามเจตนารมย์ที่ดี ปันรัก ปันน้ำใจ ไม่มีมาหยิบไป เหลือใช้มาแบ่งปัน ของชาวเทศบาลตำบลบางละมุง.