แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันที่ 29 กันยายน 2563 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนพระมหาไถ่ พัทยา และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานอย่างพร้อมเพียง


โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีประสบการณ์ด้านคนพิการมากว่า 30 ปี ทั้งทางด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ การดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพ การจัดหางาน และการส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้พิการทั่วประเทศไทย ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ จึงได้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม ได้แก่ เสริมพลังผู้พิการและองค์กรด้านผู้พิการให้มีศักยภาพและความเข็มแข็ง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิได้จริง เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้พิการและความพิการ สร้างสภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะ ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างยั่งยืน

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล จะทำให้คนพิการสามารถที่จะเข้าถึงทางด้านสิทธิของประกันภัย คนพิการก็เหมือนกับประชาชนทั่วๆไป ชีวิตก็มีความเสี่ยง แต่ที่ผ่านมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยของคนพิการอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่ การเข้าถึงประกันภัยของคนพิการมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถทำประกันได้ เนื่องจากเพราะเขาพิการ แต่ที่จริงแล้วไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามไว้ แต่ว่าเราอาจจะมองว่าคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงดังนั้นเราจะต้องคำนึงถึงก็คือเข้าใจคนพิการ เข้าใจถึงความต้องการของคนพิการ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของคนพิการ ดังนั้นทาง คปภ. ได้บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยนำประกันภัย มาพบคนพิการเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยให้กับคนพิการ รับทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆ ของคนพิการ โดยมองข้อจำกัดและคนต้องการของคนพิการว่ามีความต้องการเรื่องของประกันภัยให้กับคนพิการ เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีมีอยู่ มีอุปสรรค สำหรับคนพิการ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะทำยังไงเพื่อที่จะให้คนพิการนั้นสามารถที่จะมีอาชีพจากประกันภัย ซึ่งคนพิการหลายท่านก็อยากที่จะมีอาชีพเกี่ยวข้องกับประกันภัย เช่น เป็นตัวแทนประกันภัย อีกส่วนหนึ่งก็คือคนพิการนั้นมีสายด่วนคนพิการ 1479 ซึ่งสายด่วนช่องทางดังกล่าวที่คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งสายด่วนดังลก่าวสามารถตอบข้อมูลต่างๆให้กับคนพิการได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นเรื่องของประกันภัย ซึ่งเขายังขาดความรู้ต่างๆในเรื่องของประกันภัย ทาง คปภ. ก็จะมาทำให้เชื่อมโยงกับในส่วนของศูนย์สายด่วน คปภ. 1186 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ให้กับคนพิการ

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้