แบ่งปัน

S__31358987 S__31358986

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

นักเรียนระดับชั้น ม.5 ร.ร.บางละมุง นำเสนอผลงานในวิชา IS ไอเอส วิชาในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล
ที่อาคารเรียน ชั้น 2 ร.ร.บางละมุง ได้มีการนำเสนอผลงานในวิชา IS ไอเอส ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 5/1 – 5/10 โดยนักเรียนได้ทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ ของรีไซเคิล 10 ห้อง 10 ชิ้น ได้แก่ Amazing sofa , โคมไฟจากไม้ไอติม , โคมไฟจากกล่องนม , Fantastic Table , Bin of Plastic , โคมไฟจากก้นขวดพลาสติก , กรรไกรตัดพิซซ่า , โซฟาจากถังน้ำมัน Barrer Chair บาร์เรลแชร์ , ชุดโต๊ะประหยัดพื้นที่ Save More Space Table , เครื่องตีไข่อัตโนมัติ และโคมไฟจากไหมพรม 
สำหรับวิชา IS ไอเอส ย่อมาก Independent Study คือวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เป็นวิชาในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ตั้งประเด็นปัญหา วิจัยหาคำตอบ และรายงานผลการศึกษาของตัวเอง เป็นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการได้หลายๆวิชาตามความสนใจของนักเรียน………