แบ่งปัน

13549309_838160516317539_1294114885_o   13579735_838160652984192_449143763_o

ภาพ/ข่าว สุพจน์

ปลัดเมืองพัทยาคนใหม่ ให้โอวาทแก่พนักงานเมืองพัทยาเพื่อเป็นแนวทางของการดำเนินงานบริหารเมืองพัทยา เน้นให้พนักงานทุกคนภูมิใจในหน้าที่ตัวเองและไขว่ขว้าหาความรู้มาพัฒนาบ้านเมือง
ที่ ห้อง 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้เข้าให้โอวาทแก่เหล่าพนักงานเมืองพัทยา โดยมี นาย เศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาของผู้ปฎิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาให้การต้อนรับและพร้อมรับฟังโอวาทกันอย่างพร้อมเพียง
นาย ชนัฐพงศ์ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ในเรื่องของการบริหารขับเคลื่อนการทำงานของเมืองพัทยา ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเน้นปฏิบัติเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และรู้รักสมัคสมานสามัคคีภายในหมู่คณะทำงาน โดยต้องการให้ทุกคนให้ค้นคว้าหาความรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างแบบแผน แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนภายในองค์กรเมืองพัทยา โดยมีการทำความเข้าใจ ให้รู้ทุกรอบด้านอย่างชัดเจน เพื่อผลความสำเร็จของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ถาวรยั่งยืน ก่อนทิ้งท้ายให้พนักงานทุกคนจงภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานที่เมืองพัทยา จงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันบริหารและพัฒนาภายในองค์กรของเมืองพัทยาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.