แบ่งปัน

13931510_859293694204221_1960533772_o  13932042_859293624204228_1465324157_o

13940062_859293657537558_1161906605_o  13977926_859293597537564_328773251_o

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

    โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2559   นิมนต์พระมหาสมปอง นักเทศน์ชื่อดัง มาเทศนาสอนเยาวชน

ที่โดมพลศึกษา  ทางเมืองพัทยาร่วมกับโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2559   ในพิธีได้รับเกียรติจากนายจิระศักดิ์ จิตรสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) เป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าพระพุทธ พร้อมเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาย มานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาพร คณะสมาชิก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ในงานดังกล่าวได้นิมนต์ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเผยแพร่พุทธศาสนาชื่อดังแห่ง วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง มาเป็นบรรยายธรรมะในหัวข้อ “วัยรุ่นกับ Social Network”

สืบเนื่องจากสภาพสังคมและการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ โดยวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆที่มีความหลากหลาย จนมีความเจริญในด้านวัตถุมาแทนที่ความสงบสุขในสังคม ซึ่งปัจจุบันความสงบสุขกำลังลดน้อยถอยลงไปทุกขณะ จนพบตามข่าวและหน้าหนังสือพิมพ์ ในเรื่องของการก่อเหตุคดีอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหารักในวัยเรียน ปัญหาการที่เยาวชนขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายองค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาตามแนวทางหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ที่ให้ความสำคัญว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นได้ และหากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตและสังคม ทั้งนี้การจัดงานหวังว่าจะช่วยเรื่องการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมเสียใหม่  ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแก้ไขที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นไปอย่างแท้จริง