แบ่งปัน

S__7733250 S__7733251

ภาพ-ข่าว  / วาสนา      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.มารีวิทย์

ที่โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและ นักเรียน โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี  โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งภายในกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่ภาคเช้า  มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดช่องลมนาเกลือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงามได้ร่วมทำบุญสานสัมพันธ์ส่งมอบความรักให้กับคุณแม่ด้วยการทำดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วย  ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจมี พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น