แบ่งปัน

S__8003587 S__8003588

ภาพข่าว /วาสนา   

พิธีทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติชุมชนบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ

ที่บ้านศาลาประชาคมหมู่บ้านเอื้ออาทรชลบุรี(นาเกลือ)  นางวรรณา  สินบัวทอง  ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและชาวบ้านผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ  ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธิวาราราม ( วัดกระทิงลาย)  มาสวดมนต์เสริมบารมีและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี 84 พรรษา  พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในชุมชนและเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวละชุมชนด้วย ทั้งนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายทามกลางความอิ่มบุญอิ่มใจ