แบ่งปัน

491874  491875

491876  491972

ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชาคมพิจารณาการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อภายในบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร นาเกลือ 

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ลานกิจกรรมชุมชนบ้านเอื้ออาทร นาเกลือ ทาง นาย นิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชาคมพิจารณาเรื่องการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่น คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือเขต 1 นิติบุคคลโครงการบ้านเอื้ออาทร ทหาร ผู้นำชุมชน และลูกบ้านกว่า 200 คนเข้าร่วมฟังการประชาคม อาทิ นาย สมชาย ฉิมวิเศษ รองประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ นายจักรกริช พิจารวัต ประธานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร นาเกลือ จ่าสิบเอกจรัญ ขุนพลพิทักษ์ ชุด ชบ.ร.21 พัน 2 รอ. 
การประชาคมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ทางการเคหะแห่งชาติ มีโครงการที่จะให้พื้นในการเช่าและก่อสร้างร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ รายหนึ่ง เพื่อจะเป็นรายได้ของการเคหะแห่งชาติ และจรายได้ในส่วนนี้นำไปพัฒนาโครงการต่างๆต่อไป โดยจะใช้ในส่วนของพื้นที่โดมลานกิจกรรมของทางชุมชนบ้านเอื้ออาทร นาเกลือ เป็นสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งทางชุมชนและลูกบ้านของทางบ้านเอื้ออาทร เกรงว่าการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อ เมื่อแล้วเสร็จจะมีปัญหามากกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรมากกว่า จึงมีการจัดการประชาคมขึ้น เพื่อแสดงความคิดเห็นในผลกระทบทั้งในด้านความเจริญและผลกระทบในด้านการเกิดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการฯ อาทิ การเกิดปัญหารถติดเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันทางโครงการก็มีปัญหานี้อยู่แล้ว ปัญหาเรื่องมลภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งลานกิจกรรมของทางบ้านเอื้อฯก็จะหายไปบางส่วน ทำให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ตั้งร้านค้าไว้สำหรับค้าขายและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน นั้นหายไป เป็นต้น ซึ่งในวันนี้มีผู้ที่อาศัยมาลงพิจารณาเพียง 136 เสียง จากผู้อาศัยทั้งหมดในเฟส 1 จำนวน 1,048 ห้อง โดยมีการผลการลงคะแนนเป็น ไม่เห็นด้วยในการก่อสร้าง 87 เสียง เห็นด้วยในการก่อสร้าง 39 เสียง และไม่แสดงความคิดเห็นอีก 10 เสียง ในการนี้ทางประธานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร นาเกลือ ก็จะได้นำเรื่องมติในการประชมคมในเบื้องต้นของวันนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล เพื่อพิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไร ในการทำหนังสือเสนอให้กับทางการเคหะแห่งชาติให้พิจารณาทบทวนโครงการการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร นาเกลือ ต่อไป