แบ่งปัน

498868  498869

498887  498893

ภาพ/ข่าว วสุพล

เมืองพัทยาลงพื้นที่ซอยไปรษณีย์นาเกลือ เร่งรัดผู้ที่กระทำผิดรุกล้ำพื้นที่สาธารณะภายในซอยให้ทำการรื้อถอนในส่วนอาคารที่ยื่นและรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ
เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 22 ส.ค.2559 นาย เศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะเทศกิจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นไปที่บ้านเลขที่ 300 /90 ม. ต.นาเกลือ ภายในซอยไปรษณีย์ นาเกลือ เพื่อเร่งรัดผู้ที่อยู่อาศัยให้ทำการรื้อถอนในส่วนของตัวอาคารที่ยังคงรุกล้ำมาในพื้นที่สาธารณะที่เป็นข้อพิพาทและทำการรังวัดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยในพื้นที่ของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ส่วนอื่นๆมีการรื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้ว เหลือเพียงในส่วนของตัวอาคารดังกล่าวเท่านั้น โดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มาทำการพูดคุยกับผู้ที่อยู่อาศัย ให้ทำการรื้อถอนทันที โดยชี้จุดเขตที่เป็นแนวเขตของพื้นที่สาธารณะให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้รับทราบ เพื่อทำการรื้อถอน ทั้งนี้เมืองพัทยาจะให้ผู้อยู่อาศัยเป็นผู้รื้อถอนเอง โดยจะให้ระยะเวลา 1 เดือน หากไม่มีการรื้อถอนทางเมืองพัทยาก็จะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเองและทำตามกฎหมายต่อไป….