แบ่งปัน

499273

ภาพ วาสนา ข่าว วสุพล

เมืองพัทยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ททหาร มทบ.14 ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดสดลานโพธิ์ หลังมีการร้องเรียนมีผู้ประกอบการบ้างรายออกมาจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่จัดสรร สร้างความเดือดร้อนและความไม่เป็นระเบียบ

ที่ตลาดสดลานโพธิ์ นาย เศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย  ร.ต. สุวิทย์ ลากลาง คณะรักษาความสงบในพื้นที่เขตอำเภอบางละมุง กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ นายสันติ คลองน้อย ประธานชุมชนลานโพธิ์ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารสุข และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีพ่อค้าแม่ค้าร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เกี่ยวกับการจำหน่ายสิ้นค้า นอกพื้นที่จัดสรรของเมืองพัทยากำหนดในการจำหน่ายสิ้นค้า หลังพื้นที่เดิมถูกรื้อถอนดำเนินการจัดสร้างศูนย์พัทยารักษ์

ด้านนายเศรษฐพล ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.14 ในครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ค้าบางรายร้องเรียนกับทหาร หลังมีผู้ค้าบ้างรายไม่ยอมทำตามกฎระเบียบที่เมืองพัทยากำหนดให้ในเรื่องของพื้นที่จำหน่ายสินค้าของเมืองที่จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าแห่งใหม่บริเวณลานจอดรถด้านหลังตลาดแทนพื้นที่เดิมที่อยู่บริเวณด้านหน้าตลาดลานโพธิ์นาเกลือเป็นการชั่วคราว ให้กับผู้ค้าทั้ง 47 ราย เนื่องจากพื้นที่เดิมเมืองพัทยาได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัทยารักษ์ ซึ่งเป็นศูนย์รักษาโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเจรจากับผู้ค้าที่ออกมาขายสินค้านอกพื้นที่ที่เมืองพัทยาจัดสรรให้ซึ่งมีประมาณ 4-5 ราย ให้กับไปจำหน่ายสิ้นค้าในพื้นที่ที่กำหนดหาดยังไม่ดำเนินการย้ายกับไปจำหน่ายสิ้นค้าบริเวณที่จัดสรรให้ ทางเมืองพัทยาจะมีการพิจารณาสัญญาพร้อมยกเลิกสัญญาทันที ส่วนผู้ค้าขาจรหากมีการเข้ามาจำหน่ายบริเวณที่มีการก่อสร้างศูนย์พัทยารักษ์ เมืองพัทยาจะนำ พรบ.รักษาความสะอาดมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับสูงสุด 2,000 บาทเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อลดข้อร้องเรียนและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย