แบ่งปัน

S__10928259 S__10928258

ภาพ/ข่าว ณิขาภัทร

ประชุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคาร 101 ราย ที่รุกล้ำที่สาธารณะ ถนนวอล์คกิ้งสตรีท
ที่ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาเป็นประธาน การประชุมแก้ไขปัญหาอาคาร 101 ราย โดยมีตัวแทนจากสำนักการช่าง สำนักการช่างสุขาภิบาล สำนักสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตามที่มีการก่อสร้างอาคารของสถานประกอบการลุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนวอล์คกิ้งสตรีท จำนวน 101 ราย นอกจากจะสร้างปัญหาในการลุกล้ำทางสาธารณะและยังสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในการการทิ้งสิ่งปฎิกูล ต่างๆลงสู่ทะเลโดยตรง ไม่ผ่านการบำบัด ทำให้น้ำทะเลเกิดการเน่าเสียตามมา จนมาสู่แนวการการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดยในวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 นาย ชนัฐพงศ์ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา จะนำทีมเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ และลงตรวจร่วมกับฝ่ายรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง ส่วนสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของเมืองพัทยาต่อไป……..