แบ่งปัน

10683 10684

ภาพ/ข่าว/นิพล

เทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือการเตรียมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยปีนี้จัด 4 วัน ไฮไลต์ปีนี้อยู่ที่การประกวด สาวเหลือน้อย

ที่ห้องประชุมเทศบาลบาลตำบลโป่ง นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง  เป็นประธานประชุมเตรียมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยทางเทศบาลตำบลโป่งได้จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือกันอย่างพร้อมเพียง

โดยประชุมมีมติจัดงานตั้งแต่วันที่ 15 – 18 เมษายน 2559 ที่จะมาถึงนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดสาวเหลือน้อย การรดน้ำผู้สูงอายุ การประกวดเจดีย์ทราย และ ขบวนแห่รถบุปผชาติ พร้อมการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน

ซึ่งวันที่ 15 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน จะมีการรดน้ำผู้สูงอายุ และ การประกวดสาวเหลือน้อย โดยผู้ลงสมัครต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะจัดขึ้นที่โดมหน้าเทศบาลตำบลโป่ง ตั้งแต่ เวลา  09.00น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งมีการประกวดการก่อเจดีย์ทรายที่วัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. และจะตัดสินในเวลา 19.00 น.

ส่วนวันที่ 16 เมษายน 2559  จะมีการประกวดการก่อเจดีย์ทรายของวัดทวนทอง  และประเพณีหาบของวัดสว่างอารมณ์  ส่วนวันที่ 17 เมษายน 2559 จะมีการประกวดการก่อเจดีย์ทราย และประเพณีหาบ ของวัดนพทองดีศรีพฤฒารามหรือวัดโป่ง และวันไหลของวัดสว่างอารมณ์

ส่วนวันที่ 18 เมษายน 2559  เป็นวันสุดท้าย ซึ่งเป็นวันไหลของวัดทวนทอง และ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม  จะมีการแห่รถบุปผชาติ โดยขบวนจะเริ่มตั้งแต่หน้าเทศบาลตำบลโป่ง ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  โดยจะมีการละเล่นพื้นบ้าน พร้อมร่วมกันสงฆ์น้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ทางเทศบาลตำบลโป่งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในตำบลโป่งเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีไทยไว้คงอยู่สืบไป..