แบ่งปัน

  

ปราสาทสัจธรรมเปิดประตูอ้าแขนรับเด็กด้อยโอกาสจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ เยียวยาจิตใจผลกระทบจากเหตุการณ์

(20 มี.ค.60) ที่ปราสาทสัจธรรม พัทยา นาย พิจารณ์ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร ปราสาทสัจธรรม ร่วมให้การต้อนรับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยนายสุกรี สุวินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณอิสลาม โดยมี ร้อยตรี นพดล เพ็ชรรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ กล่าวให้การต้อนรับ นายสุกรี สุวินัย กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.บุกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็นมูลนิธิที่ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่เกิดจากปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจำนวน 400 คนที่อยู่ในความดูแล

  

ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะทำการคัดเลือกเด็กที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ไปทัศนศึกษาตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการเยียวยาให้แก่เด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจหรือทางอ้อม ที่ได้สูญเสีย บิดามารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาทั้ งสองคน เด็กที่ได้รับบาดเจ็บ จากความรุนแรง ตลอดจนเด็กและครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และให้กำลังใจแก่เด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของน้องๆที่ร่วมกิจกรรมที่พี่ๆที่ปราสาทสัจธรรมและพี่ๆทีมครูหยดน้ำรวมป็นสายธารที่เตรียมมาต้อนรับเด็กๆในครั้งนี้