แบ่งปัน

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์การแสดงดนตรีและกีฬา ทางทหาร ระหว่างกองทัพเรืออเมริกาและประเทศไทยในการฝึกผสม CARAT 2017

ที่โรงเรียนบ้านบางละมุง ทางทหารสหรัฐอเมริกาจากกองเรือที่ 7 ภาคพื้นแปซิฟิกได้มาจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์การแสดงดนตรีและกีฬา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมร่วมกับทางทหารระหว่างกองทัพเรืออเมริกาและประเทศไทยในการฝึกผสม CARAT 2017 โดยการทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นี้จะจัดให้กับเด็กๆรวมทั้งหมด 6 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการแสดงดนตรี สอนภาษาอังกฤษ และเล่นกีฬา ทั้งนี้ได้สร้างความสนุกสนานรวมถึงการเรียนรู้ภาษาให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างมาก