แบ่งปัน

12745773_1555928691392091_2821460678647204550_n  12742829_1555928694725424_6650377650410571687_n

ภาพ /ข่าว จุฑารัตน์

ปิดโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด (โครงการปักกลด) ของชุมชนบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 5 หนองปลาไหล
ที่ศูนย์ปฏิบัติการ (ปักกลด) หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาไหล ทางสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ได้ปิดโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด (โครงการปักกลด) ของชุมชนบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 5 หนองปลาไหล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมี พ.ต.อ.ชนพัฒน์ นวลักษณ์ ผกก.สภ.บางละมุง มาเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับคณะกรรมการในชุมชนที่มีส่วนรวมในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการปิดครั้งนี้ อาทิ นาย อนัน เผือกวัฒนะ ประธาน กต.ตร. สภ.บางละมุง นาย สุทัศน์ บุตรนนท์ กำนัน ต.หนองปลาไหล นาย กชศิต มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูในพื้นที่ต.หนองปลาไหล ภาคพลังมวลชน เข้าร่วมพิธีปิดอย่างพร้อมเพรียง
ร.ต.ท.บรรพต เกตุวัตถา รอง สว.(ป.) สภ.บางละมุง ทีมวิทยาครั้งนี้ เผยว่า สำหรับ โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด (โครงการปักกลด) ของชุมชนบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 5 หนองปลาไหล จัดขึ้นระหว่าวันที่ 20 ม.ค. – 20 ก.พ. 2559 ตามนโยบายของตำรวจภูธร จ.ชลบุรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการดำเนินการตามโครงการ 7 ขั้นตอน เพื่อแสวงหาความร่วมมือ เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนกำหนดแนวทาง แก้ไขอาชญากรรมและเอาชนะยาเสพติดร่วมกัน หาแนวทางในการพัฒนางานชุมชน มวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคงของชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ในระดับพื้นฐาน สังคมมีความสุขและเกิดความมั่นคงตลอดไป ทั้งนี้ครั้งที่ 4 จะไปจัดโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด (โครงการปักกลด) ของชุมชนบ้านหัวทุ่ง เมืองพัทยา