แบ่งปัน

นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์เกรียงไกร นายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกฯ นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ เลขานุการสมาคม ฯ และผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยา ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา