แบ่งปัน

S__5701695   S__5701696

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานจัดกิจกรรมตลาดนัดมือสอง ตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   เพื่อปลูกฝังนิสัย ใช้ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ ต่างนำของใช้ส่วนตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของเล่น นำมาวางจำหน่ายในโรงเรียน ตามโครงการตลาดนัดมือสอง ที่ส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ค่าของเงินและการใช้จ่ายตามแบบวิถีพอเพียง โดยมีคณะครูอาจารย์ และเพื่อนนักเรียนอีกจำนวนหนึ่งให้ความสนใจ มาร่วมซื้อหาสิ้นค้ากันอย่างคึกคัก ซึ่งวันนี้จากที่ดูตามสายตา น่าจะมีนักเรียนจำนวนกว่าร้อยแผงขาย นำสินค้ามาวางจำหน่าย  โดยสินค้าที่เด็ก ๆ นำมาขายส่วนใหญ่จะเป็น ของเล่นของพวกเค้าเอง ตุ๊กตา หนังสือการ์ตูน หรือเป็น ของใช้ต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว ทั้งซีดี หนังสือเรียน กระเป๋า เสื้อผ้า  นำมาปัดฝุ่น เพื่อมาขายใหม่ในตลาดนัดแห่งนี้ และส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพดี เป็นที่สนใจแก่เด็ก ๆ ด้วยกัน ที่มาซื้อหา ราคาก็มีตั้งแต่ 2 บาท แต่จะไม่เกิน 20 บาท ตามที่ทางคณะครูได้กำหนดราคาให้ไว้ งานนี้ก็เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ทางคณะครูอาจารย์จะได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ตระหนักเล็งเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว สามารถทำให้มีค่า และนำกลับมาจำหน่ายได้ รวมถึงยังเป็นการปลูกฝังนิสัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ของที่จำเป็นและราคาถูก อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการลดปริมาณขยะ ที่จะทิ้งไป ให้นำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของสินค้าอีกทาง