แบ่งปัน

ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน หน้าเทศบาลตำบลโป่ง นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี เขต 7 พรรคพลังชล ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งทางเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลโป่ง ปี 2558 โดยมีนาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านตำบลโป่ง ตำบลใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นาย ประเนิม นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลโป่ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้ มีกำหนดจัดงาน 2 คืนด้วยกัน คืนวันอังคารที่ 24 และคืน วันพุทธที่ 25 พฤศจิกายน ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงของลูกหลานตำบลโป่ง และ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าของชุมชนต่างๆมากมาย..

สำหรับผลการประกวดนางนพมาศในปีนี้ รางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของ นางสาว กฤตพร เงินท้วม ผู้ลงสมัครหมายเลข 9 ของหมู่ 3 ต.โป่ง ได้รับเงินรางวัลไปกว่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ตกเป็นของ นางสาว ธมน คอนกลาย ผู้ลงสมัครของหมู่ 10 ต.โป่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ตกเป็นของ นางสาว สัณท์ฮีนี อุดมกัน ผู้ลงสมัครของหมู่ 2 ต.โป่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ตกเป็นของนางสาว สุชารัตน์ ต้นเม้ง ผู้ลงสมัครของหมู่ 6 ต.โป่ง ส่วนรางวัลขวัญใจตำบลโป่ง ตกเป็นของนางสาว พิชญาถา อุ่นเจริญ ผู้ลงสมัครของหมู่ 7 ต.โป่ง