แบ่งปัน

เจ้าท่าพัทยา เผยกระแสทรายที่นำมาใช้เสริมชายหาดพัทยาไม่มีคุณภาพไม่มีมูลเพราะยังไม่ได้เริ่มสูบมาใช้ ระบุแหล่งทรายจากเกาะรางเกรียนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดจากสถานบันวิจัยทางน้ำ จุฬาฯ มั่นใจ เม.ย. 61 นี้เริ่มดำเนินการตามแผนแน่นอน

​นาย เอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยถึงแหล่งที่มาของทรายที่จะมาดำเนินการเสริมทรายชายหาดพัทยาว่าสำหรับโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาในระยะทาง 2.8 กิโล เมตรนั้น หลังจากที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติและเห็นชอบเรื่องของแหล่งทรายที่เสนอแล้วซึ่งจะเป็นการนำมาทรายจากบริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน จำนวนกว่า 4 แสน ลบ.ม. ซึ่งช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขเขียนแบบการเสริมทรายที่ต้องล้อไปกับแผนการดำเนินป้องกันน้ำท่วมของเมืองพัทยา เพื่อชะลอน้ำฝนที่จะไหลบ่าลงสู่ทะเล จากนั้นก็จะมีการส่งเรื่องให้อธิบดีกรมเจ้าท่าลงนามอนุมัติอย่างเป็นทาง การ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้จะมีการลงนามเซ็นสัญญากับผู้ รับเหมาเพื่อดำเนินการต่อไป

​ปัจจุบันเมืองพัทยาได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรมเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้จะพบว่าบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยา ช่วงโซนพัทยาเหนือจะมีการนำอุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งเรือขุด เรือบาร์ท รวมถึงท่อลำเรียงต่างๆเข้ามาประจำการแล้วจึงถือว่ามีความพร้อมแล้วเกือบ 100 % จะเหลือเพียงขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่ปัจจุบันนั้นยังไม่มีการสูบทรายจากเกาะรางเกรียนมาเสริมทรายชายหาดตามที่เป็นกระแสว่าสภาพทรายคนละชนิดและมีสภาพไม่เหมาะสม เพราะทรายที่จะนำมาใช้นั้นได้ผ่านการพิจารณาทุกขั้นตอนอย่างละเอียด อีกทั้งแหล่งทรายที่นำมาก็มีปริมารเพียงพอต่อการเสริมทราย รวมถึงคุณภาพของทรายก็มีคุณสมบัติตามที่สถาบันวิจัยทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดไว้แน่นอน

นายเอกราช เปิดเผยต่ออีกว่าสำหรับข้อเป็นห่วงของประชาชนในเรื่องคุณภาพทรายว่าไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าทรายเดิมบริเวณชายหาดพัทยาและอาจทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามนั้น เรื่องนี้ก่อนที่จะมีการอนุมัติได้มีการนำทรายมาทดสอบตามขบวนการจนทราบผลว่าทรายจากแหล่งที่จะนำมาใช้มีคุณสมบัติเทียบ เท่ากับทรายชายหาดพัทยา แม้จะเหมือนกันโดยละเอียดแต่ก็ถือว่ามีความใกล้เคียงที่สุด