แบ่งปัน

S__4743172  S__4743173

ภาพ/ข่าว อาทิตย์

สถานสงเคราะห์เด็กพักพิงคุ้มภัยให้การช่วยเหลือครอบครัว เด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบางหรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 5 มิ.ย. 59 ที่เวทีสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองปรือ ทางสถานสงเคราะห์เด็ก พักพิงคุ้มภัย โดย นาง สุขใจ นาคเพียร ผู้อำนวยการสถานสงเคราะหเด็ก ได้เข้าพบ นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ ตามโครงการ มอบเงินสงเคราะห์คเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งให้อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งชราภาพมาก และ ยังยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเลี้ยงดู รวมถึงการให้การศึกษา ซึ่งวันนี้ก็มีทั้งหมด 53 ครอบครัว โดยทาง สถานสงเคราะห์เด็ก พักพิงคุ้มภัย ร่วมกับ กลุ่มพัทยา สตรีท คิดส์จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,000 ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นผู้แทนรับมอบ โดยจะมอบให้ครอบครัวเด็กเป็นทุนการศึกษา ต่อไป