แบ่งปัน

S__3833861

ภาพ ณิชาภัทร  ข่าว จุฑารัตน์ 

ประชุมสมาคมชุมชนเมืองพัทยา เพื่อเตรียมจัดการประชุมใหญ่คัดเลือกคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย.นี้

ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมสมาคมชุมชนเมืองพัทยา โดยมี นาย อนุวัฒน์ ศรีประพันธุ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา  เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย  นาย เศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา  และประธานชุมชน ทั้ง 42 ชุมชน  เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุม มีการหารือในการคัดเลือกชุมชนที่จะวางพานพุ่มในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี  ที่ทางเมืองพัทยาจะจัดในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่จะมีขบวนแห่เริ่มที่หน้าศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า ไปยังเวทีแหลมบาลีฮายนั้น ผลจากการจับฉลากแล้ว เป็นชุมชน ชัยพรวิถี เป็นผู้ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง  ซึ่งมีนายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยาเป็นผู้ถวายพานพุ่ม โดยค่าใช้จ่ายในการแต่งการชุไทย ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

จากนั้น ได้มีการประชุมถึงการหมดวาระคณะกรรมการสมาคมชุมชนเมืองพัทยาในวันที่ 13 ส.ค.2559 นี้ จึงมีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการชุดใหม่ ขึ้น ซึ่งลงมติว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 2 ก.ย.2559 ที่เมืองพัทยา โดยขอความร่วมมือคณะสมาชิกในชมรมเข้าร่วมการประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในการบริหารงานของสมาคมชุมชนเมืองพัทยาต่อไป…