ข่าวรอบพัทยา

หน้าแรก ข่าวรอบพัทยา
- Advertisement -

HOT NEWS

เมืองพัทยา เปิดประชุมเสวนาวิชาการ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ภาพข่าว /วสุพล เมืองพัทยา เปิดประชุมเสวนาวิชาการ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ศูนย์กีฬาในร่มภาคตะวันออก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นาย ภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และครูนักวิจัยที่ทีผลงานดีเด่นระดับสากลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วงการศึกษาเมืองพัทยา และเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)...