เมืองพัทยา จับมือ อบจ.ชลบุรี และททท.พัทยา ทุ่มงบ 30 ล้าน เตรียมระเบิดความมันส์! กับงาน “Pattaya Music Festival 2021” กระตุ้นการท่องเที่ยว รับเปิดเมือง ภายใต้รูปแบบ New Normal

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ ณ ลานเครื่องบินหน้าศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงาน “Pattaya Music Festival 2021” ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ รวม 4 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา อบจ.ชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยาและททท.พัทยา จัดขึ้นภายหลังสถานการณ์ผ่อนคลายเริ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในภาพรวม โดยการจัดงานดังกล่าวอบจ.ชลบุรีได้สนับสนุนงบประมาณร่วมกับเมืองพัทยา อีกทั้งยังได้เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยวไว้ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งงานพัทยาเคาท์ดาวน์ และกิจกรรมอื่นที่จะมีการจัดขึ้นร่วมสมาคมนักธุรกิจ สมาคมโรงแรม และภาคธุรกิจเมืองพัทยา ซึ่งทุกหน่วยงานมีความมั่นใจว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่จังหวัดชลบุรีมีการฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้วเกิน 70% มีการจัดมาตรการต่าง ๆ ที่สร้างความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จะทำให้การจัดกิจกรรมต่าง...

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงแผนการสํารวจและรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสํารวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจําลองโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะ ที่ 3

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลองโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจพร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อแนวทางทางการวางแผนการสำรวจทางทะเล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบปรับปรุงแผนงานให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทยให้มากขึ้นซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว หากพบว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่เพิ่มเติม ดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บริการท่าเรือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขผล กระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมตั้งแต่อ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวพัทยา วัดความเร็วของกระแสน้ำ อัตราน้ำขึ้นน้ำลงต่างๆมาประกอบกันโดยใช้แบจำลองทางคอมพิวเตอร์ โดยให้คอมพิวเตอร์ได้จำลองสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการคาดการอนาคตของผลกระทบต่างๆ ถ้าได้ดำเนินการสร้างสื่งก่อสร้างที่ยื่นเข้าไปในทะเลจะมีผลกระทบอย่างไร...

ไดอาน่ากรุ๊ปพัทยาร่วมกับสมาคมนักข่าวพัทยามอบข้าวสารกว่า 1 ตัน พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือเด็กบ้านครูจา

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตธ ไดอาน่ากรุ๊ปพัทยาได้ร่วมกับสมาคมนักข่าวพัทยา จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสดังกล่าวเป็นประจำทุกปี วันที่ 13 ต.ค.64 ไดอาน่ากรุ๊ปพัทยา โดย นางโสภิญ เทพจักร์ กรรมการผู้จัดการ ไดอาน่ากรุ๊ปพัทยา นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา นายชัยยศ ผู้พัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าว พร้อมด้วย นายวัฒนา เชื้อวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามโฮเทลเลียร์ และนายพิทักษ์ เสาวโค เกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมข้าวสารจำนวน 1,100 กิโลกรัม มอบให้กับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) โดยมี นายศุภร โนจา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำเด็กๆ ร่วมรับมอบ ที่บริเวณล๊อบบี้โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี นายศุภร โนจา ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) กล่าวว่า ปีนี้มีความยากลำยากมาก แต่ก็ถือว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี ทั้งนี้ช่วงการแพร่ระบาดของโควิดทำให้สถิติเด็กถูกล่วงละเมิดนั้นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด การทำงานของศูนย์ฯบ้านครูจาต้องปรับเปลี่ยนตามมาตรการ ทั้งนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆ...

สนธยา เผย ประยุทธ์ เห็นชอบตามหลักการในฐานะประธานบอร์ด EEC ตามโครงการ NEO พัทยา หวังพัฒนาศักยภาพการลงทุน-ท่องเที่ยว และระบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ดังนั้นในฐานะที่ได้เป็นคณะกรรมการนอกจากจะมีการหารือภาพและแผนโดยรวมแล้ว ในส่วนของเมืองพัทยายังได้นำเสนอแผนและโครงการในการพัฒนาหลายด้าน เพื่อต้อง การให้เมืองพัทยากลายเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างแท้จริง การประชุมครั้งนี้สิ่งสำคัญที่ได้นำเสนอคือเรื่องแผนพัฒนาเมืองพัทยาหรือ NEO PATTAYA เพื่อต้อง การขยายผลไปสู่การพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางทางการลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งในระดับ EEC และเป็นศูนย์กลางหลักของประเทศ โดยในเรื่องของการการท่องเที่ยวนั้นได้เสนอโครงการในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน เขาทัพพระยา หรือแม้กระทั่งตลาดค้าอาหารทะเลสดลานโพธิ์นาเกลือ ตามโครงการ Old town นาเกลือ และ NEO เกาะล้านด้วย ซึ่งทั้ง 5 สถานที่นี้จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาและจัดทำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในโฉมใหม่ที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าสำหรับโครงการ Old Town นาเกลือนั้น จะมีการจัด 12 โครงการหลัก ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วบางโครงการ และบางโครงการกำลังจะจัดทำ ด้วยได้รับการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณลงมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงกรทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 ซึ่งโครงการเหล่านี้จะทำให้ตลาดลานโพธิ์และชุมชนนาเกลือ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการค้าอาหารทะเลสดที่จะมีการปรับปรุงตลาดให้มีความสวยงาม สะดวก สะอาด และถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องของร้านค้า...

นายกเมืองพัทยาโอนเงิน 30 ล้าน เยียวยาประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาจากผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ วันที่ 28​ ก.ย.64 ที่ห้องประชุม 132 บริเวณชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ และนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ได้จัดพิธีโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด​-19​ ประชาชนที่อยู้ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน โดยนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานในการกดโอนเงินเยียวยา โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยาได้หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยการเปิดรับลงทะเบียน “เมืองพัทยาไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือประชาชน ทั้งระบบออนไลน์และการลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนทั่วเขตเมืองพัทยารวม 6 สถานที่ จากข้อมูลพบว่ามีประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาท จากเมืองพัทยารวมแล้วมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 17,000 ครัวเรือน จากทั้งหมด 32,690 ครัวเรือนในเมืองพัทยา และจากการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องทุกอย่าง ตามสิทธิของประชาชนที่ต้องอยู่ในเขตเมืองพัทยารวมแล้ว 15,030 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,060,000 บาท โดยในวันนี้จะทำการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 และผู้ที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินเข้าในบัญชีในวันนี้เลย ส่วนประชาชนผู้ที่ใช้บัญชีของธนาคารอื่นเงินเยียวยาดังกล่าวจะได้รับในวันที่ 30...

กรมศิลปากร ลงพื้นที่สโมสรเรือใบรวบรวมข้อมูลในการขออนุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ วันนี้ 17 กันยายน 2564 ที่บิรเวณชายหาดพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายพรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร พร้อมด้วยนายเรืองลาภ ทองทิพย์ ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการฯคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ กรมศิลปากร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการขออนุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตจัดสร้างอนุสาวรีย์ เนื่องจากเมืองพัทยาได้มีความประสงค์จะจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบในหลวงรัชกาลที่ 9 ริมอ่าวพัทยา ระหว่างซอย 11-12 ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระปรีชาสามารถด้านกีฬาในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 (ปัจจุบันคือกีฬาซีเกมส์) ณ บริเวณชายหาดเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นศูนย์รวมจิตใจให้รำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของพระองค์ นายพรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวว่า คณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติได้ส่งคณะทำงานของกรมศิลปากร ประกอบด้วย ภูมิสถาปนิก สถาปนิกและประติมากร ลงมาประสานกับเมืองพัทยาในเรื่องแนวความคิดในการจัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นไปในรูปแบบไหน ลงจากนี้ก็จะนำข้อมูลที่ลงพื้นที่ในวันนี้ไปทำการวิเคราะห์และนำเสนอคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่...

นักท่องเที่ยวแห่หนีเที่ยวพักผ่อนเกาะล้านจำนวนมาก แต่เมืองพัทยาชายหาดตามโรงแรมมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ หลังจากที่จังหวัดชลบุรี ได้มีการคลายล็อคต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมไปถึงการเปิดเกาะล้านให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปพักผ่อน และเปิดให้นักท่องเที่ยวใช้ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนได้ตามปรกติ โดยทางจังหวัดก็ยังมีมาตรการที่เคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวยังเกาะล้านสำหรับชาวไทย ให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โดยผ่านจุดคัดกรองทั้งฝั่งพัทยาและเกาะล้าน สำหรับชาวต่างชาติแสดงหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โดยผ่านจุดคัดกรองทั้งฝั่งพัทยาและเกาะล้าน สำหรับแรงงานต่างด้าวงดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยนักท่องเที่ยวนั้นแม้ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนก็สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก็สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ วันนี้ 11 กันยนยน 2564 บรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นทางไปเที่ยวเกาะล้านเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริเวณท่าเทียบเรือดูคึกคักขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่จะเดินทางมาทั้งแบบครอบครัว และเป็นกลุ่มเพื่อน เพื่อต้องการที่จะเดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อเที่ยวชมความสวยงามของเกาะล้าน โดยตั้งแต่ประตูทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยา คอยอำนวยความสะดวกโดยนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเดินทางขึ้นเรือโดยสาร หรือเรือสปีดโบ๊ท ส่วนบรรยากาศบริเวณชายหาดจอมเทียน พบว่า มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดจอมเทียนน้อย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พาครอบครัวและเด็กๆเดินทางมาเล่นน้ำทะเลในช่วงวันหยุด ส่วนโรงแรมเมืองพัทยายอดจองที่พักไม่มากนักแม้จะเป็นช่วงวันหยุดซึ่งสาเหตุน่าจะยังมีมาตราการเข้มในเรื่องเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 21.00 น.และการนั่งดื่มสุราตามร้านอาหาร ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

คณะสมาชิกเมืองพัทยาลงตรวจสอบโครงการต่างๆที่เกาะล้านหลังอนุมัติงบมาพัฒนา

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ วันนี้ 10 กันยายน 2564 พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อม นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสีสมาชิกสภาเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามโครงการต่างๆ ของเมืองพัทยา โดยมีเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ข้อมูล ซึ่งโครงการต่างๆที่สภาเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณให้กับเมืองพัทยาดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการก่อสร้างจุดชมวิวพร้อมแรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวนเกาะล้าน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว และโครงการอื่นๆ ที่ทางสภาเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณให้กับเมืองพัทยาได้ก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะล้าน พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ กล่าวว่า จากที่สภาเมืองพัทยาได้มีการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้างเกาะล้าน โดยทางเมืองพัทยามีความคืบหน้าในการดำเนินการในโครงการต่างๆเป็นอย่างไรบ้าง คืบหน้าในการก่อสร้างมากน้อยเพียงใด หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการต่างๆ ก็มีความพึงพอใจที่โครงการต่างๆเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามที่ทางเมืองพัทยาได้เสนอของบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้างมายังสภาเมืองพัทยา ซึ่งโครงต่างๆจะเป็นประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่เกาะล้านและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ส่วนปัญหาที่จะต้องมีการเร่งแก้ไขคือเรื่องสาธารณูปโภค เรื่องน้ำประปา ไฟฟ้า รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย ยังต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐาน ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ชายหาดพัทยาพังหลังน้ำฝนตกนานทั้งคืน

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ จากที่ในพื้นที่เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีพายุฝนตกกระหน่ำต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้ในหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวถนน และท่วมทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน ทำให้ถนนหลายสายในพัทยาไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ส่วนบ้านเรือนหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งล่าสุดฝนได้เริ่มหยุดตกบางพื้นที่ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้ออกมาระบสยน้ำตามจุดท่วมขังต่างๆเพื่อให้น้ำลดลงรถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ นอกจากนี้ยังได้ออกมาสำรวจความเสียหาย พบว่าบริเวณชายหาดพัทยาพบร่องรอยความเสียหายน้ำไหลลงทะเลทำให้ทรายทะเลไหลเป็นทางน้ำที่นะบายของน้ำ นอกจากนี้บริเวณหาดจอมเทียนพบว่าฟุตบาททางเท้าได้รับความเสียหายจนทำให้ยุบเป็นหลุมกว้างประมาณ 3 เมตร ต้นไม้ชายหาดได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเมืองพัทยาคอยอำนวยความสะดวกจราจรและนำเหล็กมากั้นไว้เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไป ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ทีมงานนายกเมืองพัทยา นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ และอาหารปรุงสุก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำทั่วเมืองพัทยา ยันเมืองพัทยาไม่ทิ้งประชาชน

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ จากที่ในพื้นที่เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีพายุฝนตกกระหน่ำต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้ในหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวถนน และท่วมทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน ทำให้ถนนหลายสายในพัทยาไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ส่วนบ้านเรือนหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย ล่าสุดวันนี้ 8 กันยายน 2564 นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน และอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องปรุงสุก พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหา ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเมืองพัทยา นางสุกุมล คุณปลื้ม กล่าวว่า หลังจากที่เมือช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาได้รับผลกระทบมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยในหลาย ๆด้านไม่ว่าจะเกิดจากทางไหลของน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง การก่อสร้างที่กีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า เมืองพัทยาภายใต้การบริหารงานของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือน จึงได้มอบหมายให้ทีมงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเบื้องต้นได้นำข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมด้วยข้าวกล่องปรุงสุกซึ่งทราบว่าหลายพื้นที่ไม่สามารถประกอบอาหารได้ อีกทั้งได้นำ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านมอบให้กับพี่น้องประชาชนทุกบ้านเรือน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนในเขตเมืองพัทยา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้ว ยังได้รับฟังปัญหาที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก ซึ่งหลายพื้นที่ที่เป็นปัญหานั้นอยู่ในแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองพัทยาแล้ว ทั้งนี้จะนำปัญหาที่ได้รับฟังจากชาวบ้านเข้าไปเรียนให้นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อหาทางแก้ไขให้พี่น้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกคนร่วมฝ่าฟันวิกฤตทั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19และปัญหาน้ำท่วมขังไปด้วยกัน ทั้งนี้เมืองพัทยาจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน พร้อมเป็นกำลังให้ทุกคนฝ่าฟันและผ่านปัญหาในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีทุกครัวเรือน ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา...